We will remember  them - project 2014 - 2018
We will remember them - project 2014 - 2018

De korf vzw - VZW De Loods


Kinderen en jongeren uit beide organisaties willen op hun manier via kunstateliers, staptochten en een heus jongerencongres WO I herdenken. Dit project spreidt zich over de periode 2014 - 2018. 

We danken vooral Rotary Groeninghe Kortrijk voor hun gulle gift om dit project te ondersteunen.